Ta oferta pracy nie jest już aktualna!

Trener ds. dostępności cyfrowej

natalia2211 Kontrakt B2B  Gdziekolwiek

Opis oferty pracy

Uznana firma szkoleniowa poszukuje trenerów do poprowadzenia szkoleń w okresie luty-czerwiec 2023 roku z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej, prawnej i cyfrowej dla pracowników urzędów z całej Polski, będących Koordynatorami dostępności.

Okres realizacji:
1. luty/marzec – szkolenia podstawowe 6 dniowe (2 zjazdy x 3 dni)
2. kwiecień-czerwiec – szkolenia zaawansowane 3 dniowe

Miejsce:
miasta wojewódzkie tj. Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Katowice, Kraków, Rzeszów, Opole, Wrocław, Lublin, Łódź, Warszawa, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski.

Liczba szkoleń w każdym z miast uzależniona od naboru i zgłoszeń pracowników Urzędów z danego województwa
Grupy: 12-15 osób + 1-2 trenerów

OPIS:
1. szkolenia podstawowe
a) LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH 48, 6 dni po 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
b) METODY DYDAKTYCZNE – Wykład, ćwiczenia, dyskusja, analiza studiów przypadku
c) ŚRODKI DYDAKTYCZNE – Prezentacja multimedialna, karty pracy, opisy studiów przypadku, symulatory niepełnosprawności,
d) MATERIAŁY – dostarczone przez Zamawiającego
e) ZAKRES
dzień 1 – wprowadzenie, zasady organizacji szkoleń, akty prawne, podstawowe informacje nt. niepełnosprawności, zadania koordynatora
dzień 2 – rodzaje niepełnosprawności, stereotypy, język równościowy, zasady kontaktu i savoir-vivre’u, równościowe zamówienia publiczne, zasady zatrudniania osób z różnymi niepełnosprawnościami
dzień 3 – dostępność architektoniczna, uniwersalne projektowanie, audyt dostępności architektonicznej
dzień 4 – dostępność informacyjno-komunikacyjna, tworzenie prostych dostępnych tekstów, ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
dzień 5 – dostępność cyfrowa (praca na komputerach), narzędzia wspomagające, tworzenie tekstów i stron www, deklaracja dostępności
dzień 6 – analiza własnego miejsca pracy pod kątem dostępności, przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności, podsumowanie, zakończenie

2. szkolenia zaawansowane
a) LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH min. 21, 3 dni po 7 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
b) METODY DYDAKTYCZNE – warsztaty 60% czasu, dyskusja moderowana, praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, scenki sytuacyjne
c) ŚRODKI DYDAKTYCZNE – dodatkowe materiały szkoleniowe przygotowane przez Zamawiającego m.in. gra planszowa, trzy filmiki
d) ZAKRES
zagadnienia stanowiące pogłębienie zakresu tematycznego szkoleń na poziomie podstawowym w oparciu o potrzeby szkoleniowe koordynatorów; co najmniej 2 godziny dydaktyczne powinny być poświęcone na zagadnienia związane z uwzględnieniem dostępności w zamówieniach publicznych oraz co najmniej 7 godzin dydaktycznych (1 dzień) na dostępność cyfrową;

WYMAGANIA WOBEC TRENERÓW:
Wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe oraz minimalne doświadczenie zawodowe z zakresu dostępności – nie krótsze niż 2 (dwa) lata.
Dodatkowo wymagane jest, aby w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc do sierpnia 2022 roku) trener przeprowadził szkolenia i/lub zajęcia akademickie w wymiarze łącznie co najmniej 250 (dwustu pięćdziesięciu) godzin dydaktycznych (1 godzina=45 min.) z zakresu tematycznego (jeśli trener aspiruje do zakresu z kilku kategorii, powinien wykazać się osobno dla każdej odpowiednim doświadczeniem) prowadzonego w ramach – odpowiednio:
– dostępności architektonicznej,
– dostępności cyfrowej,
– dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
– dostępnych zamówień publicznych.
Szkolenie lub zajęcia akademickie to wydarzenie edukacyjne, podczas którego trener prowadzi zajęcia dla grupy uczestników w celu podniesienia ich wiedzy i/lub umiejętności.

OBOWIĄZKI TRENERA:
– przeprowadzenie szkoleń
– rozdanie materiałów piśmienniczych uczestnikom
– rozdanie materiałów szkoleniowych uczestnikom
– zebranie podpisów na listach obecności na początku każdego dnia szkolenia oraz cateringu (obiad, przerwy kawowe) i w pierwszym dniu potwierdzeń odbioru materiałów
– przeprowadzenie w 1 dniu pre-testu
– ostatni dzień szkolenia – przeprowadzenie post-testu, rozdanie arkusza oceny szkolenia, zebranie wymienionych dokumentów od wszystkich uczestników szkolenia, wydanie zaświadczeń ukończenia szkoleń i zebranie podpisów potwierdzających odbiór zaświadczeń, spakowanie kompletu dokumentacji szkoleniowej (do odesłania do Zamawiającego)
– zrobienie min. 10 zdjęć z każdego dnia szkolenia z oznaczeniem sali, warunków na sali (uczestnicy nie mogą być widoczni twarzą, może być zdjęcie wykonane tyłem; trener nie musi być widoczny – chyba, że wyrazi na to osobną zgodę i wykorzystanie wizerunku)
– dostępność do 30 dni od zakończenia szkolenia dla uczestników celem możliwości skonsultowania z trenerem (za pośrednictwem poczty elektronicznej) zagadnień omawianych podczas szkolenia w okresie 30 dni od zakończenia każdego szkolenia, z czasem odpowiedzi trenera do 5 dni roboczych od dnia zadania pytania przez uczestnika szkolenia.

Poszukujemy do współpracy trenerów na terenie miast wojewódzkich lub z dojazdem własnym na terenie sąsiadujących między sobą województw. Planowana liczba szkoleń na terenie jednego miasta wojewódzkiego (po 1 szkoleniu z zakresu podstawowego i po 5-7 szkoleń dla grup zaawansowanych).
Wynagrodzenie brutto za 1 dzień szkoleniowy od 600 do 800 zł (możliwość niewielkiej negocjacji).

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z krótkim opisem posiadanego doświadczenia oraz miastem, gdzie możliwe jest poprowadzenie szkolenia i wskazanie zakresu, z którego trener może poprowadzić szkolenie: dostępność cyfrowa, dostępność architektoniczna, dostępność informacyjno-komunikacyjna, dostępność z zakresu zamówień publicznych czy kilku wskazanych.

natalia.zielinska@adn.pl

360 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy