Ta oferta pracy nie jest już aktualna!

Senior UX Researcher

XTB Umowa o pracę lub B2B  Warszawa, Mazowieckie, Polska

Opis oferty pracy

Tworzymy firmę FinTech w Polsce, a dział IT jest największym w naszej organizacji. W XTB realizujemy interesujące projekty w oparciu o najnowsze technologie, takie jak Kotlin, Java 11, JavaScript, PHP, Python i wiele innych. Inwestujemy w rozwój naszych Pracowników, dlatego XTB jest najlepszym miejscem, aby zdobyć doświadczenie i rozwijać nabyte umiejętności. Nasza technologia jest doceniana przez użytkowników i rynek. Zdobyliśmy 4 nagrody przyznawane podczas największej branżowej konferencji 'Invest Cuffs’ – Product of the Year, Polish CFD Broker of the Year, Marketing Campaign of the Year, Polish Forex Broker of the Year. XTB to stabilna spółka notowana na GPW. W roku 2020 osiągnęliśmy rekordowe zyski, które przełożyły się na wzrost wyceny spółki i decyzje o dalszym, dynamicznym rozwoju technologii.

Senior UX Researcher

Opis stanowiska:

Poszukujemy osoby na stanowisko Senior UX Researcher/ResearchOps w XTB, w pełnym wymiarze współpracy, która posiada doświadczenie i praktyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia badań jakościowych i ilościowych z użytkownikami w produkcie B2C oraz koordynowania działalności badawczej w organizacji.

Co będziesz robić na tym stanowisku?

 • Przygotowywać i wdrażać efektywną strategię badawczą.
 • Opracowywać i aktualizować persony w oparciu o dane jakościowe i ilościowe.
 • Samodzielnie przeprowadzać, podsumowywać i prezentować wnioski z  badań walidacyjnych i eksploracyjnych za pomocą narzędzi analitycznych. Przykładowy projekt: Jakich treści edukacyjnych poszukują nasi użytkownicy?
 • Przekształcać wnioski z badań ilościowych i jakościowych na inicjatywy projektowe.
 • Organizować i utrzymywać środowisko (w tym narzędzia) do prowadzenia badań z użytkownikami.
 • Tworzyć i utrzymywać repozytorium badań UX.
 • Regularnie analizować i raportować wnioski z feedbacku klientów przekazywanego m.in. za pomocą narzędzia Intercom.

Wymagania:

Czego oczekujemy?

 • Udokumentowanego, w postaci efektów i procesu, doświadczenia w tworzeniu strategii i repozytorium badań UX.
 • Udokumentowanego doświadczenia w realizacji badań ilościowych i jakościowych na produktach B2C.
 • Umiejętności biegłego zbierania danych ilościowych z narzędzi analitycznych.
 • Umiejętności biegłego zbierania danych jakościowych.
 • Wsparcia zespołu CXR w planowaniu i utrzymaniu poprawności metodycznej badań z użytkownikami.
 • Koordynacji badań walidacyjnych i eksploracyjnych prowadzonych w zespole CXR.
 • Tworzenia czytelnej, systematycznej i wartościowej w oczach interesariuszy dokumentacji swoich działań.
 • Posługiwania się metrykami i KPI przy pomiarze kryterium sukcesu swoich rozwiązań.
 • Samodzielnego wypracowania optymalnego procesu projektowego/ współpracy z zespołem biznesu, developmentu i product design.
 • Umiejętności planowania i facylitacji warsztatów.
 • Skupienia na rozwiązaniu problemu i osiągnięciu celu bardziej niż realizacji idealnego procesu.
 • Efektywnej pracy z zespole, szczególnie umiejętności kooperacji i wzajemnego wsparcia.
 • Podstawowej znajomości i doświadczenia w pracy w SCRUM.
 • Reprezentowania w firmie misji zespołu Customer Experience Research oraz popularyzacji wiedzy o tym na czym polega Twoja praca.

Oferujemy:

 • Możliwość zbudowania autorskiej strategii badawczej.
 • Pracę z procesami w skali rynku globalnego i lokalnego.
 • Realny wpływ na rozwój produktów.
 • Managera, który dba o stały rozwój Twoich kompetencji.
 • Pracę w organizacji, która jest zmotywowana do podnoszenia UX Maturity.
 • Dużą samodzielność i miejsce na własną inicjatywę.
 • Płaską strukturę i szybką ścieżkę decyzyjną
 • Dostęp do ogromnej bazy klientów do badań

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w X-Trade BrokersDom Maklerski S.A.

Administratorem danych jest X-Trade Brokers DM S.A.. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X-Trade Brokers DM S.A.. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez X-Trade Brokers DM S.A..

703 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy