This job listing has expired and may no longer be relevant!

Research Consultant

Deloitte Etat  Gdziekolwiek

Opis oferty pracy

Opis roli: Badacz to osoba, która pomaga zidentyfikować grupę docelową, potrafi zdiagnozować jej potrzeby i przekuć je na rekomendacje dla projektantów. Wie też, jak przetestować tworzone i istniejące już rozwiązania, aby wskazać przestrzeń do ich ulepszeń.
Jako Research Consultant będziesz pracować w kilkuosobowym zespole, realizując samodzielnie projekty badawcze o różnym charakterze – zarówno eksperckie (np. audyty użyteczności, service safari), jak i oparte o badania z użytkownikami (np. wywiady pogłębione, testy scenariuszowe, ankiety) lub o dane analityczne (np. web analytics, analiza danych biznesowych).  Będziesz też blisko współpracować między innymi z projektantami i strategami.
Zakres obowiązków:
 • projektowanie i opisywanie schematów badawczych, dobór właściwych metod i technik, współpraca przy tworzeniu ofert badawczych;
 • tworzenie narzędzi badawczych (screenerów rekrutacyjnych, scenariuszy, kwestionariuszy);
 • prowadzenie obserwacji badawczych, moderowanie wywiadów indywidualnych, wsparcie podczas warsztatów z klientami;
 • opracowywanie wyników badań w postaci raportów i prezentacji, schematów i map;
 • wsparcie w administrowaniu projektów badawczych od strony niezbędnej dokumentacji;
 • stały rozwój i podnoszenie kompetencji na drodze do badawczej samodzielności.

Oczekiwane umiejętności:

 • rozumienie specyfiki różnych podejść badawczych (badania jakościowe/ ilościowe, badania deklaratywne/ obserwacyjne, badania z użytkownikami/ badania eksperckie/ badania w oparciu o dane zastane);
 • umiejętność stawiania trafnych pytań badawczych i formułowania hipotez;
 • umiejętność zaprojektowania prawidłowego i adekwatnego do stawianych pytań schematu badawczego opartego o właściwy dobór metod i technik oraz prawidłową konstrukcję próby;
 • samodzielne moderowanie wywiadów pogłębionych;
 • umiejętność sporządzenia raportu badawczego zawierającego wyniki badania, wnioski i rekomendacje;
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane:

 • wiedza z zakresu user experience i/ lub service design;
 • znajomość metod projektowania zorientowanych na użytkownikach (np. design thinking, user centered design, projektowanie partycypacyjne);
 • umiejętności z zakresu web analytics.

Oferujemy:

 • stały rozwój kompetencji biznesowych dzięki realizacji projektów na rzecz polskich i międzynarodowych firm oraz indywidualnie dobrane szkolenia;
 • ścisłą współpracę w ramach międzynarodowej sieci doradczej (specjalizacja badania i rozwój oraz zachęty);
 • wyzwania intelektualne i satysfakcję ze swojej pracy;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • elastyczny czas i miejsce pracy.

CV wraz ze wskazaniem nazwy stanowiska, którego dotyczy aplikacja, proszę przesyłać na adres: pkoscianska@deloittece.com

270 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy