Ta oferta pracy nie jest już aktualna!

Product Designer

Ziflow Kontrakt B2B  Warszawa, Mazowieckie, Polska

Opis oferty pracy

Product Designer

Product | Remote working

Any location, Poland

Background

Ziflow is a startup building a SaaS product for agencies and marketing teams. The Ziflow founders are passionate about building and growing SaaS products for the marketing sector. They have successfully built software development and business operations teams in Poland.

The Role

This is a full-time, remote working role, so you can be based anywhere in Poland. You can work from your home office, shared office space, a coffee shop or the beach, as long as you get the job done. We believe strongly in work/life balance and encourage everyone to stay fresh and creative!

 • Create simple, elegant, best-in-class user experiences for mobile and desktop
 • Define the user experience, interactions, and user interface through user flows, information architecture, sketches and wireframes, and visual design
 • Work collaboratively with our product team to deliver data-driven designs
 • Define a consistent style throughout all products designs
 • Provide a clear direction for development teams to ensure pixel perfect design
 • Participate in regular design reviews and other team-wide design efforts
 • Help instill a design culture in the company as a whole — we want everyone to value and understand the role of design!

What we are looking for:

 • 3+ years experience working in product design
 • Experience with Sketch (preferred), Figma, inVision
 • Self-motivated and disciplined striving for progress
 • A great attention to detail and quality
 • Thorough knowledge of the latest trends in UX/UI
 • Excellent communication skills

Nice to have

 • Experience in building and maintaining design systems
 • Ability to create animations and design transitions (e.g. Principle, Flinto)
 • Experience in conducting UX research

Please apply to iga.trocka@ziflow.com

Informujemy, że administratorem danych jest Ziflow z siedzibą w Northwood, Middlesex, United Kingdom_, ul. 66 High Street_(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

860 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy