This job listing has expired and may no longer be relevant!

Junior Research Consultant

Deloitte Etat  Gdziekolwiek

Opis oferty pracy

Opis roli: Badacz to osoba, która pomaga zidentyfikować grupę docelową, potrafi zdiagnozować jej potrzeby i przekuć je na rekomendacje dla projektantów. Wie też, jak przetestować tworzone i stniejące już rozwiązania, aby wskazać przestrzeń do ich ulepszeń.
Jako Junior Research Consultant będziesz pracować w kilkuosobowym zespole badawczym ze stałym wsparciem doświadczonych researcherów. Twoje zadania będą związane z realizacją bieżących projektów badawczych o różnym charakterze – zarówno eksperckich (np. audyty użyteczności, service safari), jak i opartych o badania z użytkownikami (np. wywiady pogłębione, testy scenariuszowe, ankiety) lub o dane analityczne (np. web analytics, analiza danych biznesowych).
Zakres obowiązków:
 • projektowanie i opisywanie schematów badawczych pod kierunkiem starszych badaczy, udział w doborze metod i technik, współpraca przy tworzeniu ofert badawczych;
 • tworzenie narzędzi badawczych zgodnie z ustalonymi wytycznymi (screenerów rekrutacyjnych, scenariuszy, kwestionariuszy);
 • w zależności od umiejętności prowadzenie samodzielnych obserwacji badawczych, moderowanie prostych wywiadów indywidualnych o przejrzystej strukturze, wsparcie podczas warsztatów z klientami;
 • opracowywanie cząstkowych wyników badań – sporządzanie notatek, digitalizacja wyników prac z wywiadów i warsztatów, sporządzanie fragmentów raportów i prezentacji;
 • wsparcie w administrowaniu projektów badawczych od strony niezbędnej dokumentacji;
 • stały rozwój i podnoszenie kompetencji na drodze do badawczej samodzielności.

Oczekiwane umiejętności:

 • podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań (najważniejsze podejścia, sposoby konstruowania prób badawczych, umiejętność stawiania pytań badawczych, formułowania i testowania hipotez);
 • komunikatywność – umiejętność zwięzłego, logicznego i precyzyjnego przekazywania treści w mowie i piśmie a także umiejętność słuchania i zadawania trafnych pytań;
 • umiejętność wyciągania logicznych wniosków i argumentowania w przekonujący sposób w oparciu o dane
 • systematyczność, dobra organizacja pracy i czasu;
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane:

 • podstawowa wiedza z zakresu user experience i/ lub service design;
 • znajomość metod projektowania zorientowanych na użytkownikach (np. design thinking, user centered design, projektowanie partycypacyjne);
 • umiejętności z zakresu web analytics;
 • wcześniejsze doświadczenia badawcze.

Oferujemy:

 • stały rozwój kompetencji biznesowych dzięki realizacji projektów na rzecz polskich i międzynarodowych firm oraz indywidualnie dobrane szkolenia;
 • ścisłą współpracę w ramach międzynarodowej sieci doradczej (specjalizacja badania i rozwój oraz zachęty);
 • wyzwania intelektualne i satysfakcję ze swojej pracy;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • elastyczny czas i miejsce pracy.

CV wraz ze wskazaniem nazwy stanowiska, którego dotyczy aplikacja, proszę przesyłać na adres: pkoscianska@deloittece.com

330 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy