Ta oferta pracy nie jest już aktualna!

Ekspert ds. User Experience

Główny Urząd Miar Część etatu  Warszawa, Mazowieckie, Polska

Opis oferty pracy

Ekspert ds. User Experience

Stanowisko pracy finansowane w ramach projektu „e-CzasPL-system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II -„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

WYMIAR ETATU: 0,5

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie badań (testów), które koncentrują się na zrozumieniu użytkowników nowobudowanych usług, na poznaniu ich wymagań wobec produktów projektu e-CzasPL,
 • współpraca z wykonawcami w obszarze opracowania szczegółowych makiet interfejsów graficznych poszczególnych modułów portalu e-CzasPL uwzględniających wyniki testów przeprowadzonych z udziałem grup kontrolnych (docelowych grup odbiorców),
 • współpraca w obszarze przygotowania projektu interfejsu graficznego portalu projektu e-CzasPL, przygotowywanie scenariuszy testowych do przyszłej implementacji e-usług publicznych projektu e-CzasPL,
 • prowadzenie weryfikacji e-usługi pod kątem UX na etapie prototypowania docelowego rozwiązania oraz na etapie weryfikacji i walidacji oprogramowania przy kontroli użyteczności docelowej produktu w fazie odbioru danego komponentu lub pełnej wersji systemu w ramach projektu e-CzasPL,
 • analiza i czuwanie nad zapewnieniem zgodności wykonania interfejsu aplikacji z zaleceniami WCAG 2.0 na poziomie AA+ oraz z normą EN 301 549 V1.1.2 (2015–04) dla produktów projektu e-CzasPL,
 • wdrażanie procedury ułatwiające zastosowanie zasad prostego języka, w tym pisanie karty opisującej e-usługę i jej działanie na stronie obywatel.gov.pl dla produktów projektu e-CzasPL,
 • wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonego związanych ze specyfiką stanowiska pracy.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • wykształcenia wyższego w dziedzinie „User Experience” lub projektowania interfejsów aplikacji sieciowych lub grafiki komputerowej,
 • 3 lat doświadczenia zawodowego w badaniu i podnoszeniu funkcjonalności użytkowych aplikacji internetowych dla e-usług,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • wiedzy z zakresu prowadzenia weryfikacji e-usług pod kątem UX na etapie prototypowania docelowego rozwiązania oraz na etapie weryfikacji i walidacji oprogramowania przy kontroli użyteczności docelowej produktu,
 • wiedzy specjalistycznej na temat interfejsów aplikacji,
 • umiejętności analitycznego myślenia i syntezowania informacji,
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • umiejętność tworzenia testów aplikacji,
 • znajomość normy EN 301 549 V1.1.2 (2015–04)

Więcej informacji na temat oferty można przeczytać pod linkiem:

https://bip.gum.gov.pl/ftp/pdf/BIP/praca/2020/ekspert_ds___ser__xperience.pdf

 

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres rekrutacja@gum.gov.pl do dnia 17.08.2020r. z dopiskiem w tytule e-maila „Ekspert ds.User Experience”.

Aplikacje powinny zawierać CV, LM, skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

1044 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy