Ta oferta pracy nie jest już aktualna!

CX Designer

XTB Umowa o pracę lub B2B  Warszawa, Mazowieckie, Polska

Opis oferty pracy

Tworzymy firmę FinTech w Polsce, a dział IT jest największym w naszej organizacji. W XTB realizujemy interesujące projekty w oparciu o najnowsze technologie, takie jak Kotlin, Java 11, JavaScript, PHP, Python i wiele innych. Inwestujemy w rozwój naszych Pracowników, dlatego XTB jest najlepszym miejscem, aby zdobyć doświadczenie i rozwijać nabyte umiejętności. Nasza technologia jest doceniana przez użytkowników i rynek. Zdobyliśmy 4 nagrody przyznawane podczas największej branżowej konferencji 'Invest Cuffs’ – Product of the Year, Polish CFD Broker of the Year, Marketing Campaign of the Year, Polish Forex Broker of the Year. XTB to stabilna spółka notowana na GPW. W roku 2020 osiągnęliśmy rekordowe zyski, które przełożyły się na wzrost wyceny spółki i decyzje o dalszym, dynamicznym rozwoju technologii.

CX Designer

Opis stanowiska:

Poszukujemy osób na stanowiska Senior i Regular Customer Experience Designer w XTB, w pełnym wymiarze współpracy, które dysponują doświadczeniem i praktyczną wiedzą dotyczącą doskonalenia doświadczeń klienta i użytkownika.

Co będziesz robić na tym stanowisku?

 • Wdrożysz systematyczny proces rozwoju innowacji.
 • Będziesz systematycznie eksperymentować i doprowadzać do wdrożenia innowacje, które wpłyną na wzrost wskazanych przez biznes KPI. Przykładowy projekt: W jaki sposób możemy zmniejszyć ilość zapytań klientów o ofertę jednocześnie zwiększając ich wiedzę na jej temat?
 • Samodzielnie przeprowadzać, podsumowywać i prezentować wnioski z badań walidacyjnych i eksploracyjnych procesów CX.Przykładowy projekt: Jak zwiększyć satysfakcję prospekta w procesie onboarding’u?
 • Zbudujesz i będziesz utrzymywać kompleksową mapę procesów CX.
 • Stworzysz i będziesz aktualizować wizualizacje Customer Life Cycle i User Journey Maps.
 • Tworzyć inicjatywy projektowe na podstawie wiedzy o klientach.
 • Projektować procesy i narzędzia wspierające podnoszenie jakości CX.
 • Regularne analizować i raportować miary satysfakcji klientów w procesach CX.
 • Tworzyć wytyczne Tone of Voice komunikacji z klientem.
 • Monitorować i ujednolicać doświadczenia klienta zgodnie z wytycznymi marki na przestrzeni całego customer life cycle.

Wymagania:

Czego oczekujemy?

 • Udokumentowanego w postaci efektów i procesu, doświadczenia w tworzeniu projektów z zakresu service design i doskonalenia doświadczeń użytkownika.
 • Podejmowania decyzji o procesach CX jako ich owner.
 • Posługiwania się metrykami i KPI przy pomiarze kryterium sukcesu swoich rozwiązań.
 • Argumentowania i podejmowania decyzji projektowych w oparciu o dane.
 • Umiejętności podstawowego zbierania danych ilościowych z narzędzi analitycznych.
 • Umiejętności biegłego zbierania danych jakościowych.
 • Tworzenia czytelnej, systematycznej i wartościowej w oczach interesariuszy dokumentacji swoich działań.
 • Samodzielnego wypracowania optymalnego procesu projektowego i współpracy z zespołem biznesem, developmentem i product design.
 • Umiejętności planowania i facylitacji warsztatów.
 • Efektywnej pracy z zespole, szczególnie umiejętności kooperacji i wzajemnego wsparcia.
 • Podstawowej znajomości i doświadczenia w pracy w SCRUM
 • Skupienia na rozwiązaniu problemu i osiągnięciu celu bardziej niż realizacji idealnego procesu.
 • Reprezentowania w firmie misji zespołu Customer Experience Research oraz popularyzacji wiedzy o tym na czym polega Twoja praca.
 • Znajomości trendów i konkurencji w zakresie interesujących nas procesów CX

Oferujemy:

 • Realny wpływ na rozwój produktów.
 • Pracę z procesami w skali rynku globalnego i lokalnego.
 • Dostęp do ogromnej bazy klientów do badań.
 • Managera, który dba o stały rozwój Twoich kompetencji.
 • Pracę w organizacji, która jest zmotywowana do podnoszenia UX Maturity.
 • Dużą samodzielność i miejsce na własną inicjatywę  inicjatywy, Płaską strukturę i szybką ścieżkę decyzyjną.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w X-Trade BrokersDom Maklerski S.A.

Administratorem danych jest X-Trade Brokers DM S.A.. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez X-Trade Brokers DM S.A.. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez X-Trade Brokers DM S.A..

1520 total views, 1 today Drukuj ofertę pracy